Het zoeken naar het het Pruisisch blauw. Hoe ontstaat de betekenis van de gekozen methodiek?

Het concentreren op wat nu gebeurt. De focus van het nu. De lijn en gekozen vorm verstevigt zich. De juiste beweging van de kendoka is kaal. Het onderzoek draait om de juiste verhouding tussen de psychologische cinematografische binnenwereld en de buitenwereld. En dus de schemerwereld. De buitenwereld is sterk realistisch waarin de betekenis van tijd, ruimte en beweging een rol vervullen aansluiten aan de Deleuziaanse lezing van de cinema. De enigszins heldere vorm, ook voor de toeschouwen logisch en goed volgbaar, is een directe filmische beschrijving van het nu, de directe registratie.

Kendo, de weg van het zwaard. Het gaat om de beheersing en om de weg naar het doel. De ware beschouwing van het gehele werk vindt pas op het einde plaats.


Binnen het zogenaamde momentum niveau is er geen gebruik van slow motion, wordt er voornamelijk gebruikgemaakt van het aanwezige licht, eventueel aangevuld met een sobere set aan filmlicht. Geen zware grading of filters in de montage. Er is geen gestileerde filmset, er wordt gekozen voor bestaande interieurs en exterieurs. Hoewel er geacteerd wordt, doch dit niet noodzakelijk is, zelfs bij voorkeur niet, is dat in een vrije improviserende vorm. Er wordt niet gerepeteerd of in scene nagespeeld. Een documentaire vorm is passend bij deze laag. De opnamen vinden plaats in vaste tijdsreeksen, veelal zonder al te veel beweging. De audiolaag van het opgenomen materiaal vormt de basislaag van het opgenomen materiaal.


De zogenaamde psychologische cinematografische binnenwereld is de logische tegenpool. Deze wereld wordt geschapen in montage en duidt de discontinuïteit in tijd, de herinneringen, de dromen, de wanen en de verstoring. Juist in en door het gebruik van montage, vindt er een grote manipulatie van het beeld en het geluid plaats, een vervreemdende en verwarrende binnenwereld volgend vol spanning en vertwijfeling. De extra toegevoegde audio laag bestaande uit soundscapes, eurorack-, dronelagen naast manipulaties versterken bovendien onderbewuste niveau.


En dan ligt er een rol voor statische documenten en media binnen de dramaturgie zoals brieven, dagboeken, citaten uit literatuur en encyclopedieën, mediafragmenten, of een (medisch) dossier.


Het stramien van de psychologische cinematografische binnen- en buitenwereld is hiermee verder ontwikkeld als dragend element binnen het systeem.