Het Romeinse rijk, ten tijde van keizer Marcus Aurelius, werd getroffen door de pokken. Rome, het centrum van de wereld, toen, werd zwaar getroffen. Tijdens de piek van de pandemie, tussen 166 en 168 stierven er tweeduizend Romeinen per dag. Logischerwijs vielen de meeste slachtoffers onder de zwakkeren: zieken, ouderen, kinderen en slaven. Uiteindelijk zou de pandemie zo’n vijftien jaar duren en zo’n vijf miljoen mensen het leven kosten.

Wanneer een naaste op sterven lag dan kon deze niet worden bezocht vanwege het grote besmettingsrisico. Ze stierven alleen. Toen ook.

In één dag zijn er in de stad N.Y. achthonderd doden gevallen, aldus CNN. Er is een discussie over de meetbaarheid van de cijfers. Het aantal corona gerelateerde doden zou veel hoger liggen. Ook in N.Y. is het aantal testen niet toereikend. Het stemmen in Wisconsin gaat wel door.

Vergelijkingen die niet direct opgaan in de lijn van de geschiedenis, of toch wel? En dan discussies over gezondheid tegenover democratie en grondrechten. Ziektetracering tegenover privacy inmenging of inperking. Daar zullen we snel meer over gaan horen. Het voorkomen van corona-gerelateerde sterfgevallen tegenover meer doden door niet-corona gerelateerde aandoeningen.


De dag van vandaag. Wat is de betekenis later in de geschiedenis van die dag van vandaag?